Plac Narutowicza

  • Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
  • Team: Dorota Rudawa, Patryk Zaręba, Agnieszka Gasparska, Marta Szczęsny
  • visualizations: Krzysztof Nowotka