Dorota Rudawa

Absolwentka Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowego Kursu Planowania i Projektowania w Krajobrazie – Uniwersytetu w Wageningen w Holandii , magister inżynier architekt krajobrazu – SGGW w Warszawie, słuchacz na wydziale Architektury Krajobrazu Uniwersytetu w Cheltenham, U.K.

Pracowała w Wielkiej Brytanii w Derek Lovejoy Partnerschip – Londyn, (biuro architektury krajobrazu i planowania) i w Urzędzie Miasta Bath, U.K.

Właściciel biura projektowego RS Architektura Krajobrazu od 1996 tworzącego projekty architektury krajobrazu w różnej skali i zakresie – przestrzenie komercyjne, przez zieleń towarzyszącą infrastrukturze komunikacyjnej i sportowej aż po duże, wielobranżowe projekty przestrzeni publicznych.