O firmie

Kim jesteśmy?

RS Architektura Krajobrazu jest profesjonalnym biurem projektowym, które oferuje szeroki zakres usług:

  • Sporządzanie projektów architektury krajobrazu (od projektu koncepcyjnego po detale techniczne) zagospodarowania terenów przy budynkach, zarówno dla dużych osiedli mieszkaniowych, biur, obiektów przemysłowych i handlowych, jak i dla projektów drogowych, domów jednorodzinnych, oraz projekty zieleni we wnętrzach
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego
  • Przygotowanie i prowadzenie przetargów na wykonawców projektów architektury krajobrazu, oraz zarządzanie wykonywaniem projektów architektury krajobrazu
  • Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz opracowywanie zasad gospodarowania zielenią istniejącą
  • Projekty inne, mające bezpośredni związek z zabudową mieszkaniową oraz infrastrukturą urbanistyczną (np. obsadzenia przy szlaku komunikacyjnym minimalizujące jego niekorzystny wpływ, opracowania dotyczące minimalizacji negatywnego wpływu ruchu kołowego w miastach, projekty deptaków miejskich)
  • Udział w opracowaniach planistycznych
  • Rewaloryzacja ogrodowych i parkowych założeń historycznych
  • Opracowanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu i terenów otwartych
  • Rekultywacja i regeneracja terenów poprzemysłowych i pokopalnianych
  • Doradztwo w sprawach związanych z lokalizacją i charakterem nowej inwestycji (maksymalne wykorzystanie walorów terenu przez inwestora)

Znaczną większość naszych opracowań stanowią projekty o dużej skali jak budynki biurowe, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe i obiekty infrastruktury komunikacyjnej. Specjalizujemy się w założeniach zieleni zintegrowanej z architekturą – technologie zielonych dachów – zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach budynków. Również chętnie podejmujemy współprace z Klientami indywidualnymi przy ogrodach rezydencjonalnych. Architekci z naszego zespołu mają szerokie doświadczenia zdobyte w pracy nad wieloma projektami w Polsce i za granicą (w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech czy Francji) Działając na rynku od 1996 roku mamy kontakty ze sprawdzonymi firmami wykonawczymi i dostawcami wysokiej jakości materiałów, w szczególności materiału roślinnego. Oferujemy możliwość wykonania dokumentacji dwujęzycznej (angielsko-polskiej) oraz w formacie Auto Cad. Na zamówienie wykonujemy do projektów ręczne wizualizacje malarskie lub w programach graficznych Photoshop i CorelDraw. Pracownia nasza posiada ubezpieczenie z racji wykonywanego zawodu.